Site menu:

bystra znaczek

Witam na Naszej stronie internetowej.

Mamy nadzieję, że dzięki tej stronie uda nam się pokazać to czym zajmujemy się na co dzień


 

 


 

 

 

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej Podhalańskiej informuje, że został zrealizowany projekt współfinansowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego pn. „Przeprowadzenie spotkań promocyjnych, warsztatów muzycznych oraz zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej OSP w Bystrej Podhalańskiej” w ramach projektu Małopolskie Orkiestry Dęte 2019. W ramach projektu oprócz przeprowadzonych warsztatów i spotkań nasza jednostka pozyskała dla Orkiestry OSP w Bystrej Podhalańskiej instrumenty muzyczne oraz akcesoria między innymi:
- Saksofon tenorowy
- Puzon z kwartwentylem
- Lirki do instrumentów
- Stroiki do saksofonów tenorowych, altowych i klarnetów
- Oliwki do smarowania instrumentów
- Tuner z metronomem

Wartość całego zadania: 12 900,00 zł
Kwota pozyskana w ramach projektu: 10 000,00 zł
Pozostałą kwotę stanowiły środki własne OSP Bystra Podhalańska.

Informacja

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej Podhalańskiej informuje, że został zrealizowany projekt w ramach konkursu przeprowadzonego przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, porządku publicznego oraz działań ratowniczych na rzecz ludności wiejskiej, pn„Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe, z wyłączeniem zakupu wozów strażackich oraz łodzi ratowniczych”.
Decyzją FSUSR nasza jednostka pozyskała 6 750,00zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania bojowego w ramach którego zakupiła:
Ubrania specjalne do działań ratowniczo – gaśniczych – 2szt
Kombinezony specjalne dla GPR – 3 szt.

Wartość całego zadania: 8 355,00 zł
Pozostałą kwotę stanowiły środki własne OSP Bystra Podhalańska.

 

 

Informacja

Opis: Opis: C:\Users\admin\Desktop\Logo_EU.jpg            Opis: Opis: http://fundusze.malopolska.pl/prow/Documents/logotypy/Leader.png          Opis: Opis: logo2_7 promieni        Opis: Opis: C:\Documents and Settings\admin\Moje dokumenty\Pobrane\PROW-2014-2020-logo-kolor(1)\PROW-2014-2020-logo-kolor.jpg
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej Podhalańskiej informuje, że został zrealizowany projekt pn. Kultywowanie miejscowej tradycji poprzez przeprowadzenie warsztatów muzycznych, zakup instrumentu muzycznego oraz przeprowadzenie koncertów przez Orkiestrę OSP w Bystrej Podhalańskiej” zgodnie z umową nr G/XV/2019/1 z dnia 11.01.2019r. Zadanie zostało realizowanego za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”. Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
Cele projektu: zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów poprzez organizację przedsięwzięć oraz zakup wyposażenia związanego z dziedzictwem kulturowym przez OSP w Bystrej Podhalańskiej.
Projekt obejmował:
- przeprowadzenie warsztatów muzycznych
- zakup instrumentu
- zakup książeczek na nuty
- wykonanie 2 koncertów przez Orkiestrę OSP Bystre Podhalańska

Wartość całkowita projektu:                                      15 330,00 zł
Kwota dofinansowania w ramach PROW 2014-2020:   15 000,00 zł
Pozostałą kwotę stanowiły środki własne OSP

 

 

 

 

Informacja

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej Podhalańskiej informuje, że został zrealizowany projekt pn. „Wydanie publikacji upamiętniającej 85-lecie powstania OSP w Bystrej Podhalańskiej” zgodnie z umową o powierzenie grantu nr G/IV/2018/1. Zadanie wykonane zostało w ramach „poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 realizowanego za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze

 

 

 

projekt\

 

 

 

 

 

 

 

Opis: Opis: C:\Users\admin\Desktop\Logo_EU.jpg                  Opis: Opis: http://fundusze.malopolska.pl/prow/Documents/logotypy/Leader.png               Opis: Opis: logo2_7 promieni             Opis: Opis: C:\Documents and Settings\admin\Moje dokumenty\Pobrane\PROW-2014-2020-logo-kolor(1)\PROW-2014-2020-logo-kolor.jpg
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością przedstawiam Państwu zrealizowany projekt w ramach Poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, który został dofinansowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt zrealizowany za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”.

Beneficjent:
Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej Podhalańskiej

Tytuł Operacji:
Adaptacja części poddasza na świetlicę wiejską, wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przeznaczonymi dla organizacji społecznych

Cel operacji:
Celem operacji jest przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez inwestycję związaną z adaptację części poddasza na świetlicę wiejską wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przeznaczonymi dla organizacji społecznych działających na terenie Gminy Bystra - Sidzina.

Realizacja operacji obejmowała:
Wykonanie prac związanych z adaptacją części poddasza na świetlicę wiejską oraz wymianę starego, drewnianego stropu zagrażającego bezpieczeństwu użytkowania.

Wartość całkowita operacji:
300 362,63 zł

Kwota dofinansowania w ramach PROW 2014-2020:
199 410,00 zł

 

 

Zebranie sprawozdawcze

 

W dniu 16.02.2019r. o godz. 14:00 w naszej remizie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2018. Podczas zebrania w obecności zaproszonych gości a także członków OSP zostały przedstawione sprawozdania z działalności naszej jednostki, które przedstawił Prezes dh Józef Bednarz, sprawozdanie z działalności operacyjnej Naczelnik dh Marcin Błachut, sprawozdanie finansowe Skarbnik dh Krzysztof Drobny oraz sprawozdanie z działalności orkiestry dh Marek Drobny. Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań walne zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2018!!! W trakcie zebrania została również poświęcona sala orkiestry jak również pomieszczenia w których siedziby będą miały stowarzyszenia z naszej Gminy tj: Stowarzyszenie Tradycja i Natura, Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej Podhalańskiej, Związek Podhalan oddział Bystra Podhalańska oraz Klub Sportowy "Bystra". Poświęcenia dokonał Kapelan ZOSPRP w Bystrej-Sidzinie ks. kanonik Adam Byrski. Symboliczne przekazanie kluczy do pomieszczeń Prezesom Stowarzyszeń dokonał Prezes OSP. Pomieszczenia zostały udostępnione Stowarzyszeniom nieodpłatnie na okres co najmniej 10 lat.
Zebranie swoją obecnością zaszczycili:
Pan Senator Andrzej Pająk,
Pan Poseł Sławomir Hajos,
Komendant Powiatowy PSP w Suchej Beskidzkiej mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Okrzesik,
Prezes ZOSPRP Bystra-Sidzina a zarazem Wójt naszej Gminy dh. Stanisław Tempka,
Kapelan ZOSPRP Bystra-Sidzina a zarazem proboszcz naszej parafii ks. kanonik Adam Byrski,
Komendant Gminny ZOSPRP Bystra-Sidzina dh Grzegorz Lipka,
Prezes OSP Sidzina dh Józef Stramek,
Dyrektor GOKPTiS Pani Jadwiga Czarny,
Przewodnicząca Rady Gminy Bystra-Sidzina Pani Dorota Kowalik,
Radni Gminy Bystra-Sidzina:
- Pani Małgorzata Palarczyk,
- Pan Jan Pieczara,
- Pan Bogusław Mazur,
Sołtys Wsi Bystra Podhalańska Pani Urszula Marfiak,
Prezes Stowarzyszenia Tradycja i Natura Pani Janina Totoś,
Prezes KGW w Bystrej Podhalańskiej Pani Janina Szewczyk,
Prezes Związku Podhalan Pani Helena Skupień,
Prezes KS "Bystra" Pan Stanisław Łazarz,
Dyrektor ZS Bystra Podhalańska Pani Ewa Stokłosa,
Dyrektor Przedszkola w Bystrej Podhalańskiej Pani Maria Drobna,
Inspektor Gminy Bystra-Sidzina Pani Agata Gaweł,
Inspektor Gminy Bystra-Sidzina Pan Jan Jabcoń
Druhny i druhowie OSP w Bystrej Podhalańskiej.

 

Foto relacja

 

 

Jubileusz

 

 

27 maja 2018 r. świętowano obchody Jubileuszu 85-lecia OSP w Bystrej Podhalańskiej i 60-lecia Orkiestry. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym, po której przeniosła się na plac festynowy. Istotnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń dla zasłużonych druhów. Przyznano złote, srebrne i brązowe medale „Za zasługi dla pożarnictwa”. Wręczono także Odznakę „Strażak wzorowy” oraz Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi Orderu Świętego Floriana.
Podczas uroczystości poświęcone zostały nowe pojazdy: Samochód lekki do przewozu osób Fiat Ducato oraz quad 4x4 Yamaha Grizzly, które zakupione zostały z własnych środków OSP, a także samochód ratowniczo-gaśniczy GBARt Iveco o napędzie 4x4. Samochód został zakupiony ze środków finansowych Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy w Bystrej Podhalańskiej oraz środków OSP.
Po części oficjalnej przyszła pora na artystyczną część imprezy. Na scenie bystrzańskiego amfiteatru zagościły dzieci ze Szkoły Podstawowej im św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej oraz z Przedszkola Publicznego w Bystrej Podhalańskiej. Zespół regionalny „Holniki„ wraz z kapelą z Sidziny, zabawił popołudnie melodiami i tańcami naszego regionu. Dla najmłodszych uczestników imprezy przedstawiony był spektakl ekologiczny „Zabawki w opałach” traktujący o segregacji śmieci i ochronie środowiska. Można było także zbadać swoją wydolność płuc, w tzw. spirobusie. Strażacy z jednostki OSP Bystra Podhalańska zorganizowali pokaz ratownictwa z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Przyśpiewki dla strażaków w wykonaniu Pań z Koła Gospodyń wiejskich w Bystrej Podhalańskiej stanowiły dodatkową atrakcję.
Wieczór tego dnia upłynął na oczekiwaniu na koncert zespołu Long & Junior, na który licznie przybyła publiczność. Żywiołowa muzyka rozbawiła zgromadzony tłum, który jak się okazało świetnie znał repertuar i śpiewał z wykonawcami. Zabawa zakończyła się późnym wieczorem kiedy to zmęczeni wrażeniami całego dnia uczestnicy rozeszli się do domów.

 

Czytaj wiecej o jubileuszu : BYSTRA-SIDZINA

 

Fotorelacja : Osp Bystra Podhalańska

 

 

 

 

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej Podhalańskiej

 

 

Zapraszamy na uroczystość obchodów 85 lecia OSP w Bystrej Podhalańskiej i 60 lecia orkiestry OSP oraz poświęcenie i przekazanie pojazdów dla naszej jednostki GBARt Iveco 3,5/27, SLBus 9 Fiat Ducato oraz Quad Yamaha Grizzly!!!! która odbędzie się dnia 27 maja 2018 r o godz. 11.00. Po części oficjalnej nastąpi cześć artystyczna na placu festynowym w Bystrej Podhalańskiej. Od godziny 18 zabawa taneczna z DJ Camelot Sound.
Godzina 20 gwiazda wieczoru zespół Long & Junior!!!!
Zapraszamy

Jubileusz 85

 

Dofinansowanie

 

kolejne dofinansowanie na projekt pt. "Wytłumienie i zakup wyposażenia sali orkiestry OSP w Bystrej Podhalańskiej" Umowa zostanie podpisana w następnym tygodniu. Wartość projektu 69 598,15 zł , dofinansowanie 50 188,00 zł 
Oprócz wytłumienia sali Orkiestry OSP Bystra Podhalańska z projektu zostaną zakupione instrumenty muzyczne:
- trąbka - 1 szt
- puzon - 1szt
- euphonium - 1szt
Ponadto zostanie zakupiony sprzęt audiowizualny: 
- ekran projekcyjny 
- notebook
- głośniki, wzmacniacz
Wyposażenie:
- pulpity - 10 - szt 
- krzesła
- meble

Projekt zostanie zrealizowany za pomocą środków przyznanych przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania Podbabiogórze” w ramach poddziałania 19.2

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania 19

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

 

 

orkiestra

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej Podhalańskiej

Zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2017, które odbędzie się dnia 27.01.2018 roku o godz 15:00 !!!
ZAPRASZAMY !

 

Przekaż 1% dla OSP

 

Zaczął się czas rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Zachęcamy do przekazania 1% na OSP Bystra Podhalańska, środki zebrane w ramach 1% zostaną przeznaczone na sprzęt do ratowania życia i mienia. Z góry dziękujem

 

podatek 1

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Adaptacja części poddasza na świetlicę wiejską wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi

Treść zawiadomienia w załączniku

Załączniki: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

 

Przetarg

Przedmiotem zamówienia jest ”Adaptacja części poddasza na świetlicę wiejską wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przeznaczonymi dla organizacji społecznych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej Podhalańskiej zlokalizowanego na działkach nr ewid. 18/16, 18/17, 18/18 w Bystrej Podhalańskiej. Inwestycja polegająca na adaptacji części poddasza swym zakresem obejmuje: - wymianę drewnianego stropu na strop gęstożebrowy - osadzenie okien dachowych - impregnacja istniejącej więźby dachowej - roboty murowe na poddaszu z bloczków (z betonu komórkowego) - izolację stropodachu i stropu poddasza - okładzina stropów i skosów płytami G-K (ogniochronne) - wykonanie instalacji wod.-kan. oraz c.o. - wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej - izolacja podłogi wraz z wylewką cementową - wykonanie tynków wewnętrznych - wykonanie ścianek działowych z płyt G-K - malowanie pomieszczeń - montaż drzwi wewnętrznych

 

Załączniki do pobrania : Wszystkie załączniki

 

 

 

 

 

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy GBA Iveco Eurocargo 3,5/27

 

21.11.2017r. do naszej jednostki przybył długo oczekiwany średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Iveco Eurocargo. Nowe GBARt posiada zbiornik na wodę o pojemności 3500l i zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 350l jak również autopompę GODIVA o wydajności 2700l/min . 
Wyposażenie GBARt 3,5/27:
- radiostację samochodową i 2 radiostacje przenośne,
- maszt oświetleniowy,
- działko wodno-pianowe, 
- zestaw PSP R1 z kompletem szyn Kramera, deską ortopedyczną i defibrylatorem AED - LIFE PAK 1000, 
- detektor wielogazowy GasAlertQuatro,
- motopompę szlamową WT30X, 
- agregat prądotwórczy z przenośnymi najaśnicami na statywie,
- drabinę ZS2100/3H, 
- drabinę nasadkową aluminiową,
- 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych AUER z maskami, butlami kompozytowymi i sygnalizatorami ICU,
- ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych WEBER,
- zestaw podpór i klinów do stabilizacji pojazdu,
- węże W-75 10szt., W-52 8szt.,
- armatura pożarnicza, 
- podręczny sprzęt burzący,
- piły spalinowe pilarki do betonu i stali.
- oraz wiele innego sprzętu…
Zakup nowego samochodu możliwy był dzięki środkom finansowym z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (MSWiA), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy Bystra-Sidzina oraz środkom własnym OSP.
Dziękujemy wszystkim którzy nas wspierali i motywowali w dążeniu do pozyskania nowego samochodu i mamy nadzieje że będzie służyło mieszkańcom naszej miejscowości jaki i Gminy i Powiatu przez długie lata!!!
DZIĘKUJEMY!!

 

Lub oglądaj na : https://www.youtube.com/watch?v=nZVdLbN5fqE

 

Czytaj wiecej na FANPAGE :https://www.facebook.com/OSPBystra/

 

 

Dofinansowanie NFOŚiGW

 

W dniu 16 listopada została zawarta umowa o dofinansowanie w formie dotacji, pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Bystrej Podhalańskiej, reprezentowaną przez dh Józefa Bednarza – Prezesa, dh Krzysztofa Drobnego – Skarbnika a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez: Romana Wójcika - Zastępcę Prezesa Zarządu Janusza Topolskiego – Pełnomocnika, p.o. Głównego Księgowego . W wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez NFOŚiGW wniosku o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”. Kwota dotacji to 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Negocjacje i w imieniu OSP prowadził dh Marek Drobny ze strony NFOŚiGW Robert Markiewicz.

 

 

 

 

 

NFOSIGW

 

 

 

 

 

 

Dofinasowanie

 

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej Podhalańskiej informuje, że w dniu 7 września 2017r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego została podpisana przez naszą jednostkę umowa na realizację projektu pt. „Adaptacja części poddasza na świetlicę wiejską, wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przeznaczonymi dla organizacji społecznych”.
Umowa  została zawarta w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Całość operacji wynosi: 301 253,90 zł
Pozyskana kwota dofinansowania wynosi : 200 000,00 zł. 
Planowany termin realizacji operacji: czerwiec 2019 roku.

 

 

 

Aktualizacja w dniu dzisiejszym tj. 9 listopada 2017r prezes i skarbnik naszej OSP podpisali aneks do umowy nr 00134-6935-UM0610288/17 z dnia 6.09.2017r. IXF/186/FE/17. Aneks dotyczy pozytywnie rozpatrzonego wniosku „Adaptacja część poddasza na świetlicę wiejską wraz pomieszczeniami towarzyszącymi dla organizacji społecznych”. Całość przedsięwzięcia z dofinansowaniem opiewa na kwotę 300 362,63zł

 

 

Zarząd Osp Bystra Podhalańska

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej  zaprasza wszystkich Druhów,Druhny na Walne zebranie Sprawozdawcze ,które odbędzie się 21 stycznia  2017 roku o godzinie 16 : 00 w sali OSP

 

 

 

 

IV Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze MDP

 

 

OSP Bystra Podhalańska

informuje, że w dniu 26 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 na stadionie w Bystrej Podhalańskiej odbędą się IV Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zapraszamy mieszkańców oraz sypatyków zmagań MDP

 

 

szczegóły: PSP SUCHA

 

 

Dlaczego nie powinno się wypalać traw?

 

 

Witamy serdecznie! Na tej stronie przedstawiamy Wam "palący" problem występujący corocznie w naszym kraju. Mowa oczywiście o wypalaniu traw. Potocznie mówi się, że to ludzka bezmyślność, brak wiedzy... Ekolodzy, leśnicy, naukowcy mówią, że dla świata przyrody wypalanie traw to katastrofa ekologiczna. Strażacy określają ten problem jako WIOSENNE ZAGROŻENIE POŻAROWE.
Postanowiliśmy, że będziemy walczyć z tym zjawiskiem nie tylko w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych. Tak właśnie powstał pomysł programu społecznego, który przedstawiamy na tej stronie. Zapraszamy wszystkich do czynnego włączenia się w ten program.

Wstęp

Gdy zima chyli się ku końcowi i promienie słoneczne topią połacie śniegu zalęgające na polach, łąkach, w ogrodach i na trawnikach, wtedy wiatr przesusza wierzchnią warstwę gleby. Przyroda budzi się z zimowego letargu do życia. Dla większości z nas jest to najpiękniejsza pora roku - jesteśmy pełni energii, chwytamy powietrze w płuca i optymistycznie, z uśmiechem na twarzach, obserwujemy otaczający nas świat, delektując się jego pięknem...

Oto sielankowy opis przedwiośnia. Taki być powinien, a jaki jest naprawdę...?

 

 

Przeczytaj cały wstęp

 

 

 

 

Nowe władze OSP w Bystrej Podhalańskiej

 

 

 

 

W dniu 23.01.2016r. o godz. 15:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej Podhalańskiej odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2015.
W wyniku wyborów do zarządu OSP Bystra Podhalańska na kadencję 2016-2021 wybrani zostali:
Prezes - dh Józef Bednarz
V-ce Prezes/Naczelnik - dh Marcin Błachut
Z-ca Naczelnika - dh Marek Drobny
Skarbnik - dh Krzysztof Drobny
Sekretarz - dh Rafał Migas
Gospodarz - dh Jan Kulka
Członek Zarządu - dh Krzysztof Bednarz
Członek Zarządu - dh Grzegorz Drobny
Członek Zarządu - dh Grzegorz Skupień
Natomiast do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
Przewodniczący - dh Stanisław Wiertelczyk
Członek Komisji Rewizyjnej - dh Józef Hopciaś
Członek Komisji Rewizyjnej - dh Dominik Słonina
Serdecznie Gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy.

 

 

MAŁOPOLSKIE REMIZY 2015 „Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej”

 

 

Uchwałą nr 415/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2015r. zostały zatwierdzone wyniki konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2015” na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego. Promesę w wysokości 39 450,00 zł została przyznana również jednostce OSP Bystra starająca się o środki na realizację zadania pt. „Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej”
Prace modernizacyjne były prowadzone w okresie od 13.07.2015 – 15.10.2015r. Zakres prac budowlano remontowych obejmował:
- budowę wewnętrznej klatki schodowej
- wzmocnienie i wymiana stropów wraz z wykonaniem ścian wewnętrznych
- adaptację poddasza dla potrzeb OSP

Strych       Strych 2
Stan poddasza przed i po wykonaniu prac remontowo-budowlanych. Fot. G.Drobny
Gmina Bystra –Sidzina dofinansowała w/w projektu w wysokości 39 450,00zł. Koszt realizacji projektu wyniósł 115 160,00zł, a różnicę kwoty otrzymanej w stosunku do całkowitych wydatków czyli 36 260,00 zł pokryła OSP Bystra. Nadmienić należy, że w celu obniżenia kosztów członkowie OSP część prac wykonali we własnym zakresie co pozwoliło zaoszczędzić około 15 000,00zł.
W trakcie prac wystąpiła konieczność wymiany stopu nad dwoma stanowiskami garażowymi gdyż znajdował się on w złym stanie technicznym i w przyszłości groził zawaleniem, co wiązało się z dodatkowymi kosztami. Na ten cel Rada Gminy Bystra-Sidzina przeznaczyła środki w wysokości 18 000,00 zł.  Przy realizacji tego zadania zostały przebudowane i wyremontowane pomieszczenia UG.
ObrazekZarząd OSP Bystra składa podziękowanie Wójtowi i Radzie Gminy Bystra-Sidzina za udzieloną pomoc finansową.
OSP Bystra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakup nowych instrumentów.

28 maja 2015r. OSP Bystra otrzymała dotację na zakup nowych instrumentów współfinansowanych ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zakupionych w ramach konkursu "Małopolska. Nasz region - Nasza szansa"

Tym samym orkiestra wzbogaciła się o 3 nowe instrumenty

  • Trąbka Yamaha
  • Euphonium Cerveny
  • Klarnet Bb Yamaha

       

Uzupełnienie instrumentów pozwoli na zwiększenie oferty edukacyjnej gry na instrumentach. Poprawi także brzmienie orkiestry i poziom prezentowanych utworów.

Całkowity koszt projektu 9810,00 zł z czego dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wyniosło 4000,00 zł.

                         
OSP Bystra

 


 

 

 

BESKIDY 2014

     W dniu 17 września 2014 na drodze powiatowej K1684 (droga łącząca miejscowości Jordanów i Bystra) odbyły się ćwiczenia wojewódzkie KSRG w których udział wzięły: Starostwo Powiatowe, JRG Sucha Beskidzka, wybrane jednostki OSP z KSRG realizujące zadania ratownicze specjalistyczne na poziomie podstawowym, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego "Kraków", Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego " Nowy Targ 1", Policja, PCZK Sucha Beskidzka, PSSE Sucha Beskidzka, ZOZ Sucha Beskid

 

 

czytaj wiecej : http://www.kppspsucha.pl

 

 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

W dniu 13.07.2014r. na boisku sportowym w Osielcu odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w których uczestniczyły w Kat.A trzy drużyny z terenu tut. Gminy: dwie drużyny OSP Sidzina oraz jedna OSP Bystra.

Rywalizacja sportowa wyłoniła następujące lokaty:

I miejsce zajęła drużyna nr 1 z OSP Sidzina – nagrodzona pucharem

II miejsce zajęła drużyna z OSP Bystra – nagrodzona pucharem

III miejsce zajęła drużyna nr 2 z OSP Sidzina – nagrodzona dyplomem

Wręczenia nagród oraz gratulacji za osiągnięte wyniki dokonał Komendant ZG OSP Pan Grzegorz Lipka oraz przedstawiciel Gminy Bystra-Sidzina.

Strażakom przekazano gratulacje Komendanta Komendy Powiatowej PSP w Suchej Beskidzkie. (J.J.)

Poniżej link do galerii zdjęć:

czytaj wiecej : www.bystra-sidzina.pl

Gminne-zawody-sportowo-pożarnicze -fot-jan-motor

 

Instrumenty

Orkiestra OSP BYSTRA w ramach projektu "Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Orkiestry Dętej OSP w Bystrej" pozyskała instrumenty o wartości 35 704,00

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie Leader – małe projekty dofinansowany został zakup 16 instrumentów (5 trąbek, 2 tenory, 1 saksofon tenorowy, 2 saksofony altowe, 3 klarnety, 1 Flet, 1 Bęben, 1 czynele) 16 pulpitów nutowych pełnych, 5o torebek na nuty. Pozwoliło to na powiększenie orkiestry o nowych członków (szczególnie młodzieży) oraz poprawę jakości brzmienia zespołu.

instrumenty

 

 

 

ospbystra@vp.pl